Dynamic Digital Radiography (DDR)

Подобряване на управлението на пациентите в рентгеновата диагностика

Динамична цифрова рентгенография е бъдещето

Динамичната дигитална рентгенография (DDR) е нова рентгенова технология, която осигурява серия от индивидуални дигитални изображения, получени при висока скорост и ниска доза. Полученият кинескопски цикъл дава възможност на лекарите да наблюдават динамичното движение на анатомичните структури във времето, което подобрява диагностичните възможности. 

Достъпност

Възможностите за DDR с новия мобилен AeroDR TX позволяват преносим преглед по всяко време и навсякъде в отделението за интензивно лечение и/или в отделението за пациенти, което подобрява диагностичните възможности.

Клинична стойност

DDR представя 17″x 17″; изглед на количествени и функционални находки, които не се откриват със стандартна рентгенова снимка.

Ефективен

Визуализиране и количествено определяне на движението, взаимодействието, динамичната плътност, промяната във времето и патофизиологията.

Ефективно

Пълните изследвания се извършват за минути със същия работен процес като при стандартна рентгенова снимка.

Ниска цена

DDR може да намали необходимостта от по-сложни образни изследвания като компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и сцинтиграфия.

Ориентирани към пациента

DDR използва ниско ниво на радиация, не изисква контраст и може да се извършва в различни позиции.