CS – 7

Софтуер за DR/CR конзола, разработен за използване от рентгенолози. Той предлага многофункционалност, възможност за персонализиране и лесна работа.

Интегрирана станция за управление

Софтуер за DR/CR конзола, който подпомага рентгенолозите с различни функции и опростен работен процес. DR и CR могат да се управляват от една конзола, което позволява регистрация на пациенти и потвърждаване на изображения с общ графичен интерфейс. Също така осигурява функции за свързване на системата, необходими за прегледите, включително свързване с рентгенови устройства и свързване с RIS/PACS.

Обработка РЕАЛИЗЪМ

Разработен е нов стандартен процес за обработка на изображения „REALISM“, който допълнително подобрява DR изображенията с висока разделителна способност и конвенционалните CR изображения. Той осигурява стереоскопично изображение чрез възпроизвеждане на цялото изображение, като се запазва контрастът. Освен това различни параметри могат да се настройват свободно, за да се получат оптимални изображения за всяка модалност.

Разностранни функции, които подпомагат провеждането на изследвания

Системата за обработка на корекциите на разсеяните рентгенови лъчи „Intelligent Grid“; позволява рентгенография без растер, а предварително зададените функции подчертават и редактират изображението, за да се види по-лесно позицията на върха на катетъра по време на операцията иостатъчната марля след операцията. Съществуват многобройни функции в помощ на рентгенолозите, които допринасят за осъществяването на по-качествена рентгенография.

Обработка РЕАЛИЗЪМ

Разработен е нов стандартен процес за обработка на изображения „REALISM“, който допълнително подобрява DR изображенията с висока разделителна способност и конвенционалните CR изображения. Той осигурява стереоскопично изображение чрез възпроизвеждане на цялото изображение, като се запазва контрастът. Освен това различни параметри могат да се настройват свободно, за да се получат оптимални изображения за всяка модалност.

Разностранни функции, които подпомагат провеждането на изследвания

Системата за обработка на корекциите на разсеяните рентгенови лъчи „Intelligent Grid“; позволява рентгенография без растер, а предварително зададените функции подчертават и редактират изображението, за да се види по-лесно позицията на върха на катетъра по време на операцията иостатъчната марля след операцията. Съществуват многобройни функции в помощ на рентгенолозите, които допринасят за осъществяването на по-качествена рентгенография.