DryPro 873 CE2

Компактен, високопроизводителен лазерен принтер за рентгенов филм от най-висок клас. С различни функции, включително обработка на голям обем от изображения за печат, до три входни тави. Тази машина намира приложение в различни области. Времето за първи печат е около 50 секунди. С най-бързата в света скорост на печат, този лазерен принтер може да отпечата 10 листа от филм с размер 14“x17“ – в рамките на 4 минути. Достатъчният капацитет удовлетворява всякакви модалности. Отличната стабилност осигурява висококачествени изображения.

Осъществява бърза обработка на големи обеми за печат

Чрез препроектиране на процеса на проявяване времето за първи печат е намалено значително, като е реализирана 50-секундна обработка. Освен това могат да се обработват около 180 филма (смесени размери) на час, което ви позволява да посрещнете всички нужди от печат в една болница.

Компактен модел с три тави

До три тави за подаване на фолио могат да бъдат монтирани на компактния корпус с площ от 0,35 m(по избор). За вашите нужди се предлагат пет размера на фолиото (14″×17″, 14″×14″, 11″×14″, 10″×12″ и 8″×10″).

Удобен за потребителя тих дизайн

Отличният дизайн означава, че устройството излъчва по-малко шум за удобна за потребителя работна среда. Действителният шум е настроен на по-ниски тонове с малко високочестотни тонове, което кара потребителите да чувстват, че устройството е по-тихо от действителното ниво на шума. Общият шум, особено шумът по време на работа в режим на готовност, е намален.

Лекота на използване

За да постигнем лесна употреба, се стремим към лесно и просто управление, което да позволи на потребителите интуитивно да разберат състоянието на принтера. Индикаторите за състоянието, като например Празен филм, могат да бъдат разпознати видимо от разстояние, а при настройката на филма е възприет директен бутон за избор на тава. Също така е реализирана лесна работа като проста настройка на филма с малко механични операции.

Осъществява бърза обработка на големи обеми за печат

Чрез препроектиране на процеса на проявяване времето за първи печат е намалено значително, като е реализирана 50-секундна обработка. Освен това могат да се обработват около 180 филма (смесени размери) на час, което ви позволява да посрещнете всички нужди от печат в една болница.

Компактен модел с три тави

До три тави за подаване на фолио могат да бъдат монтирани на компактния корпус с площ от 0,35 m2 (по избор). За вашите нужди се предлагат пет размера на фолиото (14″×17″, 14″×14″, 11″×14″, 10″×12″ и 8″×10″).

Удобен за потребителя тих дизайн

Отличният дизайн означава, че устройството излъчва по-малко шум за удобна за потребителя работна среда. Действителният шум е настроен на по-ниски тонове с малко високочестотни тонове, което кара потребителите да чувстват, че устройството е по-тихо от действителното ниво на шума. Общият шум, особено шумът по време на работа в режим на готовност, е намален.

Лекота на използване

За да постигнем лесна употреба, се стремим към лесно и просто управление, което да позволи на потребителите интуитивно да разберат състоянието на принтера. Индикаторите за състоянието, като например Празен филм, могат да бъдат разпознати видимо от разстояние, а при настройката на филма е възприет директен бутон за избор на тава. Също така е реализирана лесна работа като проста настройка на филма с малко механични операции.

DryPro 873 CE2 Спецификации: