ImagePilot

Софтуер за конзола всичко в едно, който съчетава функциите на конзолата DR/CR и Mini-PACS. Приложим е за рентгенография и различни нужди от изображения в болниците.

Концепции "всичко в едно“

Софтуерът „Всичко в еднo“; интегрира не само експонирането на рентгенови изображения и получаването на изображения, но и функциите на mini-PACS, като например преглеждане и разчитане. Чрез свързване с рентгенови и други DICOM системи изображенията от болнични изследвания могат да се управляват централизирано. Могат да бъдат удовлетворени различни нужди, като например безфилмови решения в малки болници и клиники.

Интегрална обработка, която автоматично избира оптимална обработка на изображението

Нашият оригинален алгоритъм за обработка на изображения „Интегрална обработка“; не зависи от информацията за изложената част на тялото. Софтуерът автоматично прилага най-подходящата обработка на изображението, дори ако операторът не избере експонирана част от тялото от менюто. Лесната работа позволява на всеки да извършва рентгенови изследвания, все едно използва компактен цифров фотоапарат.

Концепции "всичко в едно“

Софтуерът „Всичко в еднo“; интегрира не само експонирането на рентгенови изображения и получаването на изображения, но и функциите на mini-PACS, като например преглеждане и разчитане. Чрез свързване с рентгенови и други DICOM системи изображенията от болнични изследвания могат да се управляват централизирано. Могат да бъдат удовлетворени различни нужди, като например безфилмови решения в малки болници и клиники.

Интегрална обработка, която автоматично избира оптимална обработка на изображението

Нашият оригинален алгоритъм за обработка на изображения „Интегрална обработка“; не зависи от информацията за изложената част на тялото. Софтуерът автоматично прилага най-подходящата обработка на изображението, дори ако операторът не избере експонирана част от тялото от менюто. Лесната работа позволява на всеки да извършва рентгенови изследвания, все едно използва компактен цифров фотоапарат.

Мащабируеми, за да отговорят на нуждите на всеки обект, с множество допълнителни функции

Функцията PACS позволява гъвкаво разширяване на системата, включително добавяне на клиентски терминали, функции за отчитане и
извеждане на изображения на хартия и CD/DVD. Налични са и много допълнителни функции, за да се отговори на различни изисквания в
болницата, като например обработка на потискане на костите, инструменти за ортопедични измервания и функции за съединяване на изображения.