Sonimage MX1

Sonimage MX1 е ултразвукова система, която предлага усъвършенствани технологии за осигуряване на отлично качество на изображението и ефективен работен процес с изключителна стойност.

Интуитивна работа

Персонализираният сензорен екран с петте най-често използвани бутона ви позволява да улесните превъзходния работен процес и да подобрите ефективността и производителността.

MPA (многопараметричен регулатор)

MPA, функция, уникална за Konica Minolta, ви дава възможност да променяте множество параметри на изображението, като например честота и включване на трапец, заедно с промяна на дълбочината. Тя намалява ненужните натискания на клавишите, за да оптимизира изображението и да увеличи производителността.

Висока точност / диагностична сигурност

Изображението и неговото качество са в основата на всяка надеждна диагноза и точни процедури. Sonimage MX1 предлага истинска  диагностична увереност и висока точност в комбинация с много компактен и преносим дизайн.

Двойна звукова технология

Dual Sonic, уникалната технология на Konica Minolta, използва уникален предавателен алгоритъм, който може да предава две форми на вълната в зависимост от дълбочината на фокусиране. В комбинация с технологията T2HI тя формира висококачествен THI сигнал около центъра на ултразвуковия лъч в зоната на приемане. В резултат на това той потиска акустичния шум, за да осигури оптимално изображение от дълбоката зона до повърхностната.

Интуитивна работа

Персонализираният сензорен екран с петте най-често използвани бутона ви позволява да улесните превъзходния работен процес и да подобрите ефективността и производителността.

MPA (многопараметричен регулатор)

MPA, функция, уникална за Konica Minolta, ви дава възможност да променяте множество параметри на изображението, като например честота и включване на трапец, заедно с промяна на дълбочината. Тя намалява ненужните натискания на клавишите, за да оптимизира изображението и да увеличи производителността.

Висока точност / диагностична сигурност

Изображението и неговото качество са в основата на всяка надеждна диагноза и точни процедури. Sonimage MX1 предлага истинска  диагностична увереност и висока точност в комбинация с много компактен и преносим дизайн.

Двойна звукова технология

Dual Sonic, уникалната технология на Konica Minolta, използва уникален предавателен алгоритъм, който може да предава две форми на вълната в зависимост от дълбочината на фокусиране. В комбинация с технологията T2HI тя формира висококачествен THI сигнал около центъра на ултразвуковия лъч в зоната на приемане. В резултат на това той потиска акустичния шум, за да осигури оптимално изображение от дълбоката зона до повърхностната.

T²HI - Триада тъканни хармонични изображения

Konica Minolta използва уникален алгоритъм за контрол на формата на вълната при генерирането на своите хармонични сигнали. Тази технология, внедрена в Sonimage MX1, позволява на системата да балансира проникването и разделителната способност, като гарантира яснота и хомогенност на цялото изображение – от много плитките до по – дълбоките области.

Подобрена мобилност

Със своето тегло от 4,5 кг (включително батерията) Sonimage MX1 е много гъвкав и може лесно да се приспособи към различни клинични среди и работни процеси – в офиса (на стойка на бюрото), самостоятелно на мястото на пациента, в болницата (на мобилна количка, в различни отделения), реално мобилен (с куфарче или раница) Възможността за 2 – часова работа повишава добавената стойност на Sonimage MX1.

Допълнителна батерия (продължителна употреба от 2 часа)

Тя ви позволява да използвате MX1 за непрекъснат 2-часов режим на работа при монтиране на допълнителна батерия, а работата с батерия е само част от функциите, които правят устройството лесно и бързо за настройка в периоперативна, рехабилитационна и някои други среди.