Regius Sigma II

Лек, компактен настолен тип CR. Предлагащ богати спецификации, този
модел CR може да се използва за малки и големи болнични заведения и специфични отделения, като например спешни отделения.

Настолно устройство (25/45/60 касети/час)

Настолен CR модел с богати спецификации. Капацитетът на обработка може да бъде избран от 60 /45 /25 касети на час в зависимост от нуждите. Размерът на пиксела за четене може да се избере от 87,5 /175 μm за всяка експонирана част от тялото, както при по-високите модели CR.

Избираема разделителна способност 87,5 / 175 μm

Regius Sigma II поддържа размери на пикселите от 87,5 и 175 μm за всички размери касети, като постига максимална разделителна способност от 4020×4892 пиксела (14×17 при 87,5 μm).

Изключително компактен, 0,31m2  / 28 kg

Лек и компактен настолен CR с площ от 0,31 mи тегло 28 kg. Той може да бъде инсталиран навсякъде в малки болници и клиники с ограничено пространство.

Щадящ околната среда

Благодарение на малкия си размер, той постига ниска консумация на енергия от само 100 VA (около 1/10 или по-малко от тази на проявителна машина за медицински филми), осигурявайки енергоспестяващ дизайн с отлични експлоатационни разходи.

Настолно устройство (25/45/60 касети/час)

Настолен CR модел с богати спецификации. Капацитетът на обработка може да бъде избран от 60 /45 /25 касети на час в зависимост от нуждите. Размерът на пиксела за четене може да се избере от 87,5 /175 μm за всяка експонирана част от тялото, както при по-високите модели CR.

Избираема разделителна способност 87,5 / 175 μm

Regius Sigma II поддържа размери на пикселите от 87,5 и 175 μm за всички размери касети, като постига максимална разделителна способност от 4020×4892 пиксела (14×17 при 87,5 μm).

Изключително компактен, 0,31m2 / 28 kg

Лек и компактен настолен CR с площ от 0,31 m2 и тегло 28 kg. Той може да бъде инсталиран навсякъде в малки болници и клиники с ограничено пространство.

Щадящ околната среда

Благодарение на малкия си размер, той постига ниска консумация на енергия от само 100 VA (около 1/10 или по-малко от тази на проявителна машина за медицински филми), осигурявайки енергоспестяващ дизайн с отлични експлоатационни разходи.

Regius Sigma II Спецификации: