В ИДСМ нашият ангажимент към високи постижения надхвърля предоставянето на авангардни медицински решения. Ние разбираме критичното значение на надеждния сервиз и поддръжка в областта на рентгеновата диагностика. С екип с богат опит, образование и международно обучение, ние сме готови да посрещнем уникалните предизвикателства в областта на образната диагностика.

Нашите услуги за поддръжка и поддръжка включват:

Доверете се на ИДСМ за цялостна поддръжка и услуги по сервиз, съобразени с уникалните нужди на вашето диагностично оборудване за изображения.

Доверете се на ИДСМ за цялостна поддръжка и услуги по сервиз, съобразени с уникалните нужди на вашето диагностично оборудване за изображения.